fbpx

Główną przyczyną przedwczesnego starzenia się skóry jest nadmiar wolnych rodników (RFT). Jednym z zabiegów prowadzącym do zmniejszenia ilości wolnych rodników jest zabieg oczyszczania wodorowego,  wykonywany wodą z dużą zawartością cząstek wodoru. Rodniki są to cząstki mające w swoim składzie atomy tlenu niesparowane z elektronem. Są to tzw. reaktywne formy tlenu.

Głównym celem oczyszczania wodorowego jest dostarczenie skórze wody z cząsteczkami wodoru, który zlikwiduje wolne rodniki. Cząsteczki wodoru łącząc się z wolnym rodnikiem przekształcają się w wodę i tlen.

Woda z cząsteczkami wodoru (alkaliczna) powstaje w generatorach wody wodorowej
(jonizatorach) w procesie elektrolizy z użyciem prądu elektrycznego.

Aparat do oczyszczania wodorowego powinien wytwarzać wodę wodorową w generatorze.

W generatorze wody wodorowej występują dwie elektrody (anoda i katoda) podłączone do źródła prądu stałego. W procesie elektrolizy jony wodorowe przemieszczają się w kierunku  katody a jony wodorotlenkowe  w kierunku  anody.  Zbiornik generatora podzielony jest na dwie części przegrodą półprzepuszczalną, zapobiegającą mieszaniu się wody kwaśnej z wodą wodorową. O jakości wody wodorowej  (ilości jonów H2) świadczy ujemny potencjał REDOX (mierzony w mV) miernikiem ORP.  Woda z dostateczną liczbą cząsteczek wodoru powinna mieć potencjał poniżej – 100 mV.

W aparacie CRISS  HydroOxy  zastosowano unikalne rozwiązanie polegające na wytworzeniu wody wodorowej przed  zabiegiem oczyszczania. Na  rysunku ( 1) elektrolizera pokazano, że woda kwaśna powstająca w procesie elektrolizy jest dostarczana do zbiornika z odpadami a woda wodorowa jest dostarczana do specjalnego zbiornika z wodą wodorową.

Przed wykonaniem zabiegu możemy skontrolować  potencjał REDOX wody wodorowej miernikiem ORP.

Jakość wody wodorowej jest zależna od wody użytej  do elektrolizy.  Woda ta musi zawierać jony. Woda destylowana lub demineralizowana nie nadaje się do elektrolizy  ponieważ woda ta bardzo słabo przewodzi prąd elektryczny.

Nasza firma oferuje  wodę  z dużą zawartością jonów, dedykowaną do urządzenia oczyszczania  wodorowego.

Urządzeniem  CRISS HYDRO-OXY  możemy wykonać zabiegi wodą wodorową oraz dowolnym płynnym preparatem kosmetycznym.  Proponujemy produkowane przez nas dedykowane do tego aparatu serum z kwasem hialuronowym i vitaminą C.

Do wykonania zabiegów przeznaczone są jednorazowe nasadki elastyczne z polimeru oraz ścierne z metalu pokrytego pyłem  diamentowym i plastiku.